Others

"REHAB" – A Tagalog (Filipino) Poem

Hingang malalim. Dasal na taimtim. Mga matang namumula, Mga labing kay putla. Hahanap-hanapin. Iisip-isipin. Mangangatog. Manginginig. Magagalit. Hindi makikinig. Tulong nila’y kailangan mo. Gabay nila’y hihilingin mo. Ngunit sa dulo’y alam natin na… Tatapusin mo itong mag-isa. Ang demonyo’y tatalunin. Pagsusugal ay pupuksain. Isusumpa ang alak. Papatayin ang mga tulak. Sa huli, ikaw lang ang… Continue reading "REHAB" – A Tagalog (Filipino) Poem